Regulamin promocji

Regulamin promocji

1.      Organizatorem promocji jest firma Biuro Podróży Proxima Travel Agnieszka Pawlikowska z siedzibą główną w Zielonej Górze przy ulicy Batorego 81, NIP: 9730655066,

         REGON: 080137225 (zwana dalej organizatorem).

2.      Promocja trwa do wyczerpania zapasów.

3.      W promocji udział może wziąć każda pełnoletnia osoba fizyczna, która zakupi wycieczkę w Biurze Podróży Proxima Travel.

4.      Celem promocji jest uatrakcyjnienie oferty.

5.      Ilość upominków w promocji ograniczona.

6.      Upominek dostaje uczestnik, który wykupi wycieczkę i podpisze umowę.

7.      Upominek zostanie wysłany na wskazany przez klienta adres.

8.      Promocja trwa do wyczerpania „zapasów” upominków. 

9.      Więcej informacji udziela organizator w siedzibie organizatora (tj. w każdym Biurze Podróży Proxima Travel).