Regulamin

Regulamin strony www.turystyka-centrum.pl

PODMIOT PROXIMA TRAVEL
Agnieszka Pawlikowska Biuro Podróży Proxima Travel
ul. Stefana Batorego 81
65-735 Zielona Góra
NIP: 9730655066
REGON: 080137225
 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania oraz funkcjonowania strony internetowej Biura Podróży Proxima Travel   znajdującego się pod adresem www.turystyka-centrum.pl
Postanowienia niniejszego regulaminu określają prawa oraz obowiązki Użytkowników Serwisu www.turystyka-centrum.pl zwanego w skrócie Serwisem.

 

 • Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.
 • Właścicielem oraz administratorem serwisu jest Biuro Podróży Proxima Travel z siedzibą główną w Zielonej Górze przy ulicy Stefana Batorego 81.
 • Serwis internetowy www.turystyka-centrum.pl umożliwia złożenie wstępnej rezerwacji wycieczki poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego. Rezerwacje składane w serwisie są rezerwacjami wstępnymi i nie są wiążące. Każda rezerwacja wstępna będzie weryfikowana przez pracownika Biura Podróży Proxima Travel i dopiero podpisanie dokumentów w siedzibie biura będzie wiążące. W serwisie www.turystyka-centrum.pl nie można dokonywać żadnych płatności – nie należy też podawać żadnych osobistych danych osobowych w postaci nr pesel czy nr dowodów osobistych.
 • Korzystanie z serwisu, a w szczególności wypełnianie formularza, jest możliwe tylko w swoim imieniu. Nieuprawnione działanie w imieniu osób trzecich, a w szczególności bez posiadania pełnoprawnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i surowo zabronione.
 • Wszelkie dane wpisane podczas dokonywania rezerwacji w serwisie będą przetworzone przez Biuro Podróży Proxima Travel zgodnie z obowiązującą ustawą o Ochronie danych osobowych.
 • Dokonując rezerwacji przy pomocy serwisu www.turystyka-centrum.pl użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych celem przygotowania oferty.
 • Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do sporządzenia właściwej oferty oraz o właściwego kontaktu z zainteresowanym.
 • Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną: do poprawnej obsługi serwisu www.turystyka-centrum.pl niezbędne są Przeglądarka Internetowa Internet Explorer 7.0 lub wyższa, Przeglądarka Internetowa FireFox 3.0 lub wyższa z zainstalowanym Adobe Flash plug In bądź przeglądarka Internetowa Google Chrome z zainstalowanym dodatkiem Adobe Flash plug In.
 • Prezentowane na stronie www.turystyka-centrum.pl materiały, informacje, ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 • Surowo zabronione jest korzystanie z serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Korzystając z niniejszego serwisu, mają Państwo pełną świadomość postanowień niniejszego regulaminu, a fakt korzystania z serwisu jest jednoznaczny z ich akceptacją.
 • Po dokonaniu zakupu wycieczki, Biuro Podróży Proxima Travel w ramach realizacji umowy z Kupującym prześle Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.